http://www.kroliki-hybryda.pl wyślij e-mail
strona główna » informacje o firmie

Przedsiębiorstwo Obrotu Królikami HYBRYDA Sp. z o.o.

Spółka została zawarta przez dziewięciu hodowców królików 3 grudnia 2002 r. Zrzeszała wszystkich hodowców w kraju, którzy spełniali kryterium wielkości fermy tj. były nie mniejsze niż 250 gniazd. W całym okresie funkcjonowania Spółki podstawową jej działalność stanowiło:

W czerwcu 2007 – Zarząd Spółki podjął decyzję o konieczności wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 22000:2005.
System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu było opracowanie i wdrożenie dokumentacji umożliwiającej skuteczne zarządzanie, nadzór nad warunkami hodowli królików, a przez to realizację przyjętej Polityki Bezpieczeństwa Żywności.

W czerwcu roku 2008 na wszystkich fermach Spółki przeprowadzono audit na zgodność z wymaganiami GGE dotyczących zasad hodowli królików "Qualitätsgemeinschaft Kaninchen".

Spółka stanowi Grupę Producentów Rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Copyright © 2009 HYBRYDA Sp. z o.o. Krotoszyn. All rights reserved.
Powered by GrepCon